Vähäpäästöisten- ja täyssähköautojen veroetuudet työsuhdeautoilussa

Vuonna 2021 voimaan on tullut täyssähköautojen veroetuus työsuhdeautoilijoille, joka on tuonut merkittäviä etuja työsuhdeautoiluun sähköautolla. Vuoden 2022 alussa voimaan on tulllut myös vetoetuus vähäpäästöisille työsuhdeautoille, minkä avulla pyritään uudistamaan autokantaa entistä tehokkaammin.

Voimassa oleva täyssähköautojen veroetuus

Täyssähköautojen veroetuus työsuhdekäytössä on voimassa vuosina 2021-2025. Se tarkoittaa 170 € alennusta kuukausikohtaiseen verotusarvoon. Tämän lisäksi latausetu työpaikoilla ja julkisilla latauspisteillä on verovapaa etu ja auton latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen veroetuus 2022 eteenpäin

Vähäpäästöiset työsuhdeautot saivat uuden veroetuuden 2022 vuoden alussa, joka koskee tuloverolain muutoksen mukana tulevaa vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alenemista. Tämä etuus täydentää jo edellä mainittua tänä vuonna voimaan tullutta täyssähköautojen veroetuutta.

Uusi veroetuus koskee sellaisia työsuhdeautoja, joiden hiilidioksipäästöt (WLTP) ovat 1-100 g/km. Tällaisten ajoneuvojen autoedun perusarvosta tehtävän vähennyksen suuruus on 85 € kuukausikohtaiseen verotusarvoon. Se on puolet täyssähköautojen kuukausikohtaisen verotusarvon alennuksesta ja se on saatavilla käyttövoimasta riippumatta kaikkiin päästörajan alittaviin työsuhdeautoihin vuoden 2022 alusta ja se koskee vuonna 2021 ja sen jälkeen ensirekisteröityjä autoja. Täyssäköautojen veroetuuden tapaan myös tämä etuus on voimassa 2025 vuoden loppuun.

Tämän lisäksi latausetu työpaikoilla ja julkisilla latauspisteillä on verovapaa etu ja auton latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi täyssähköautojen lisäksi myös ladattavissa hybrideissä.

Vähäpäästöisten autojen veroetuus edellyttää merkintää tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan luontoisedun arvo, jossa uusi veroetuus on huomioitu. Vuoden 2022 alusta autoetuun ilmoitetaan myös hiididioksidipäätöjen lukema (WLTP), mikäli auto on vähäpäästöinen.

Etuus vapaassa autoedussa ja käyttöedussa

Täyssähköautoissa veroetuus tarkoittaa kiinteää euromääräistä etua vapaan autoedun ja käyttöedun työsuhdeautoihin. Vapaassa autoedussa käyttökustannusten summasta vähennetään 120 € + 170 €, joka tarkoittaa jopa 290 € yhteisetua vuosina 2021-2025.

Tällä hetkellä on valmisteilla myös muutos vähäpäästöisten autojen vapaan autoedun käyttökustannusten arvoon. Lisäksi Verohallinto valmistelee muutoksia hybridi- ja kaasuautojen vapaan autoedun käyttökustannusten arvostamisperusteisiin, koska käyttökustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin bensiini- ja dieselautoissa.

Alennetun verotusarvon laskentatapa nolla- ja vähäpäätösille autoille

Luontoisetupäätöksen mukaan perusarvoa alennetaan, jos työsuhdeautolla ajettujen työajojen määrä on yli 30 000 kilometriä vuodessa tai jos palkansaaja joutuu luovuttamaan auton useita kertoja kuukaudessa työnantajan käyttöön ja saa tilalle toisen auton. Alennetun edun perusarvo on 80% tavanomaisesta perusarvosta. Tässä tapauksessa alennettu verotusarvo lasketaan niin että uudesta perusarvosta, 80 % osuudesta vähennetään 170 euroa täyssähköautolla tai vähäpäästöisellä autolla 55 euroa. Lopuksi perusarvoon lisätään normaalisti käyttökustannukset.

Usein kysyttyä


Mikä on vapaa autoetu?

Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantaja maksaa kaikki autoon liittyvät kustannukset.

Mikä on käyttöetu?

Käyttöedussa työntekijä maksaa itse polttoainekustannukset ja sopimuksesta riippuen työntekijä maksaa myös mahdolliset korjaukset ja uusien renkaiden hankinnat.

Mitä hyötyä täyssäköautojen ja vähäpäästöisten autojen veroetuudesta on?

Työsuhdeautoja käytetään keskimääräisesti 3 vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat myyntiin edullisina käytettyinä autoina. Tämän seurauksena kynnyksen ympäristöystävällisten autojen ostamiseen odotetaan laskevan myös yksityiskäytössä.

Miksi etu on juuri työsuhdeautoihin?

Joka viides ensirekisteröidyistä autoista rekisteröidään työsuhdekäyttöön ja työsuhdeautoilijat kokeilevat yksityisautoilijoita helpommin uusia teknologioita. Autokannan uudistaminen on siis helpompaa aloittaa sieltä.