Toimintaperiaatteet

Me odotamme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme hyviä ja rehellisiä toimintatapoja. Tämä koskee kaikkia niitä toimijoita, joilta me ostamme autoja tavaroita tai palveluita. Vaadimme kaikilta liiketoimintakumppaneiltamme sovitun mukaista laatua. Itse tuotteen lisäksi laatuun vaikuttavat myös korkeatasoinen työ ja laadukkaat toimintatavat.

Toimittajiemme on myös varmistettava, että heidän omat alihankkijansa toimivat vastuullisesti. Jos koemme tarpeelliseksi voimme pyytää toimittajilta lisätietoja siitä, miten he noudattavat näitä ohjeita.

Lahjomattomuus

MB-Mobilella emme ota tai anna lahjuksia tai palveluksia. Ja odotamme samaa myös toimittajiltamme. Meillä on täysin nollatoleranssi korruptioon.

Lakien ja ihmisoikeuksien noudattaminen

Me vaadimme, että kaikki kumppanimme noudattavat viranomaisten ohjeita, säädöksiä ja lakeja, sekä toimivat muuten rehellisesti ja vastuullisesti. Verojen ja muiden maksujen hoitaminen asianmukaisesti on yritysyhteistöiden ehdoton edellytys. Me vaadimme, että kaikki toimittajamme löytyvät ennakkoperintärekisteristä ja tarkistamme sen jokaisen uuden toimittajan kohdalla.

Tämän lisäksi odotamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) määrittelemien ihmisoikeuksien noudattamista ja Kansainvälisen työjärjestö (ILO:n) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksien noudattamista.

Työntekijöiden tasapuolinen kohteleminen ja turvallinen työpaikka

Me MB-Mobilella emme hyväksy lainkaan minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää työkavereitamme, asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Lisäksi MB-Mobile on päihteetön työpaikka.

Odotamme näitä hyvän työpaikan perussääntöjä myös toimittajiltamme. Lisäksi odotamme, että toimittajiemme työntekijöiden työturvallisuudesta ja -oloista huolehditaan. Ja että palkat, työajat ja -ehdot ovat oikeudenmukaiset ja ne täyttävät kansallisten lakien ehdot. Myöskään toimittajiemme työntekijät tai alihankkijat eivät saa työskennellä meidän tiloissamme päihtyneinä.

Välittävä ja luotettava kauppatapa

Olemme välittävä autokauppa ja luotettava kauppakumppani. Me pidämme hyvät ja avoimet suhteet asiakkaisiin, alihankkijoihin ja palveluntarjoajiin. Toimimme joka päivä tasapuolisesti ja puolueettomasti kaikessa tekemisessämme asiakkaitamme, työkavereitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Odotamme samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.

Ympäristöystävällinen toiminta

Me MB-Mobilella huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa tekemisessämme. Odotamme että myös liiketoimintakumppanimme noudattavat ympäristölainsäädäntöä, sekä edistävät kestävää kehitystä toiminnassaan ja suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita, tarvikkeita ja toimintatapoja.