Miljöansvar

Vår miljöpolicy är utformad för att göra driften av ett modernt bilhus mer miljövänligt. Det tas hänsyn till i all vår verksamhet, både när det gäller bilunderhåll och bilförsäljning. Vårt mål är att minimera vår påverkan på miljön och att sträva efter att varje år minska den miljöpåverkan som vi kan påverka som ett fullservicebilhus.

Vi är fast beslutna att följa tillämplig lagstiftning, liksom alla miljökrav som ställs av våra partners. Dessutom granskar vi alla miljöfrågor en gång om året.

Miljöansvar inkluderar att ta hänsyn till miljöfrågor i biltransporter, bilunderhållsverksamhet samt i enskilda medarbetares dagliga arbetsrutiner. Vi är till exempel medlemmar i batteriåtervinning och bilåtervinning. Och på bilunderhållssidan återvinns alla däck och metaller och våra spilloljor återanvänds.