Funktionsprinciper

Vi förväntar oss god och ärlig praxis från alla våra samarbetspartners. Detta gäller alla operatörer från vilka vi köper bilar, varor eller tjänster. Vi kräver den överenskomna kvaliteten från alla våra affärspartners. Förutom själva produkten påverkas kvaliteten också av högkvalitativt arbete och högkvalitativa driftsmetoder.

Våra leverantörer måste också se till att deras egna underleverantörer agerar ansvarsfullt. Om vi känner behov kan vi be leverantörer om mer information om hur de följer dessa riktlinjer.

Integritet

På MB-Mobile accepterar eller ger vi inte mutor eller tjänster. Och vi förväntar oss detsamma från våra leverantörer. Vi har nolltolerans mot korruption.

Respekt för lagar och mänskliga rättigheter

Vi kräver att alla våra partners följer regeringens riktlinjer, förordningar och lagar och i övrigt agerar ärligt och ansvarsfullt. Korrekt hantering av skatter och andra avgifter är en förutsättning för företagssammanslutningar. Vi kräver att alla våra leverantörer finns i förskottsregistret och granskar det för varje ny leverantör.

Utöver detta förväntar vi oss respekt för de mänskliga rättigheterna enligt FN: s (FN) och arbetarnas rättigheter enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Likabehandling av arbetstagare och en trygg arbetsplats

På MB-Mobile tolererar vi inte någon form av bråk, trakasserier eller diskriminering av våra medarbetare, kunder eller partners. Dessutom är MB-Mobile en drogfri arbetsplats.

Vi förväntar oss också dessa grundläggande regler för en bra arbetsplats från våra leverantörer. Dessutom förväntar vi oss att våra leverantörers anställdas säkerhet och arbetsförhållanden tas om hand. Och att löner, arbetstid och villkor är rättvisa och uppfyller villkoren i nationell lag. Dessutom får inte anställda eller underleverantörer av våra leverantörer arbeta i våra lokaler medan de är berusade.

Ett omtänksamt och pålitligt sätt att handla

Vi är en omtänksam bilhandlare och en pålitlig handelspartner. Vi upprätthåller goda och öppna relationer med kunder, underleverantörer och tjänsteleverantörer. Vi förväntar oss detsamma från alla våra affärspartners. Vi agerar rättvist och opartiskt varje dag i allt vi gör mot våra kunder, medarbetare och partners.

Miljövänlig drift

På MB-Mobile tar vi hänsyn till miljöhänsyn i allt vi gör. Vi förväntar oss också att våra affärspartners följer miljölagstiftningen, främjar hållbar utveckling i sin verksamhet och gynnar miljövänliga produkter, leveranser och metoder.