MB-Mobile som företag

Historien om MB-Mobile började när vi började sälja begagnade bilar till ett rimligt pris. Då blev vi kända för att lämna våra kunder på gott humör. I Karleby kan du inte göra affärer med dålig service eller dåliga bilar.

Idag betjänar vi i Karleby med bilförsäljning och bilservice av bilar samt bilförsäljning i Helsingfors. Vi är en auktoriserad återförsäljare för Peugeoot, Suzuki, Isuzu, Fiat och Fiat Professional och vi erbjuder även märkesservice för dessa märken. Du hittar också ett brett utbud av begagnade bilar i gott skick.

Vi bryr oss – ibland för mycket. Därför fortsätter vår tillväxthistoria.

Värderingar


Vad betyder att en bilförsäljare bryr sig om sin kund och baserat på vilka värderingar gör vi bilhandel? Att bry sig betyder en helhet byggd på flera aspekter. Den består av ansvar, ärlighet, respekt och engagemang. Av denna anledning fortsätter MB-Mobile tillväxt.

Ansvar

Vi tar vårt ansvar och är redo att hjälpa både före och efter handeln. Kunden kan känna sig trygg när han köper bil från oss eller vi utför bilservice. Vi menar allvar med att skapa bra kundupplevelser som man kommer ihåg positivt under lång tid.

Ärlighet 

Vi är alltid öppna och ärliga. Detta gör det lättare för dig som kund att veta vad du kan förvänta dig av bilaffär hos oss. När du köper en begagnad bil från oss kan du vara säker på att den har inspekterats noggrant.

Respekt

Vi vet att köp av bil vanligtvis är ett stort och viktigt inköp. Att välja en ny bil är inte alltid en lätt uppgift. Vi respekterar våra kunder och vill möta de olika ständigt ändrade behoven hos våra kunder. Vi lyssnar på kunden och erbjuder honom bilmärken och modeller som uppfyller hans behov och önskemål.

Engagemang 

Vi strävar efter att ständigt förbättra kundupplevelsen och vi strävar efter att erbjuda kunden lite mer än kunden kan förvänta sig av oss vid varje möte. Vårt mål är att ständigt utvecklas

Miljöansvar


Vår miljöpolicy är utformad för att göra driften av ett modernt bilhus mer miljövänligt. Det tas hänsyn till i all vår verksamhet, både när det gäller bilunderhåll och bilförsäljning. Vårt mål är att minimera vår påverkan på miljön och att sträva efter att varje år minska den miljöpåverkan som vi kan påverka som ett fullservicebilhus.

Vi är fast beslutna att följa tillämplig lagstiftning, liksom alla miljökrav som ställs av våra partners. Dessutom granskar vi alla miljöfrågor en gång om året.

Miljöansvar inkluderar att ta hänsyn till miljöfrågor i biltransporter, bilunderhållsverksamhet samt i enskilda medarbetares dagliga arbetsrutiner. Vi är till exempel medlemmar i batteriåtervinning och bilåtervinning. Och på bilunderhållssidan återvinns alla däck och metaller och våra spilloljor återanvänds.