MB-Mobile Ab hör nu till en av de starkaste i Finland!

Finlands starkaste AA-certifikat tilldelas endast ett företag med bra kreditbetyg. Certifikatet är ett bevis på företagets kreditvärdighet, tillförlitlighet och utmärkta solvens. Kreditbetyget har oss utfärdats av Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy är ett av Finlands ledande företag inom informationstjänster för förvaltning, ekonomisk administration, riskhantering och försäljning och marknadsföring. Vi hjälper våra kunder att förbättra sina beslutsfunktioner och kundrelationshantering med lösningar för företag och kreditinformation som passar deras behov. – Suomen asiakastieto Oy