Konsumentskydd & bilaffärens ansvar – Del av en säker bilhandel

Bilhandel skall vara pålitlig och öppen. Därför vill vi berskriva bilaffärens ansvar för fel som kan uppkomma för nya och begagnade bilar. Nybilsgaranti samt ansvar för fel vid köp av begagnad bil är olika. Konsumentskydd inom bilhandeln är särskilt avsett för att skydda bilköparen.

Bilaffärens ansvar

Eftersom fel kan uppkomma så har bilaffären också produktansvar. Bedömningen av fel baserar sig på avtalet mellan parterna. Enligt lagen skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning överensstämma med det som följer av avtalet. . Köparen kan emellertid inte göra anspråk på något som han kan antas ha känt vid tidpunkten för affären, och normalt slitage på produkten anses inte vara ett fel. ” – Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet

Ansvar för defekter i begagnade bilar

Vi väljer alltid vår begagnade bil noggrant enligt bland annat bilens skick, servicehistoriken, körsträckan och bilens ålder. Ansvaret för fel är dock att skydda bilaffärens kunder och hjälper bland annat “Om bilen inte matchar informationen från säljaren om dess funktioner eller användning innan affären och informationen har påverkat affären. Eller ”varorna är i ett sämre skick än köparen var berättigad att kräva med hänsyn till priset på varorna och andra omständigheter.” – Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet

I den sexmånadersfristen av fel bedöms bilens felaktighet utifrån vad den var när den överlämnades till köparen. Säljaren ansvarar för felet om det har förekommit en defekt i bilen vid leveransen, även om det först framgår senare. Konsumenten måste dock kunna visa att defekten redan har funnits i bilen vid leveransen. Sexmånaders felantagandet kan inte tillämpas om bilen har misshandlats eller det är frågan om normalt slitage.

Det finns dock ingen lagstadgad begränsning för ansvar för fel. Det bestäms av bilens förväntade livslängd. Det påverkas till exempel av bilens körsträcka och hur bilen underhålls och vårdas samt hur och var bilen används.

Garanti avser en frivillig ytterligare förmån som inte bör förväxlas med ansvar för brister. Garantin utfärdas av antingen säljaren, tillverkaren eller importören, som ansvarar för bilens drift och egenskaper under den period som anges i garantiföretaget.

Du kan läsa mer om Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet