KIA Serviceavtal

Genom att teckna ett Kia-serviceavtal i samband med inköp av en ny Kia-bil, kommer Kia att ansvara för alla underhålls- och reparationskostnader för en avtalad månadsavgift. Du kan alltså serva och reparera din bil hos vilken Kia-återförsäljare som helst så länge avtalet är i kraft. Det enda du betalar är en fast månadsavgift.

Vad täcker avtalet?

Avtalet omfattar periodiska underhåll enligt bilens underhållsplan samt reparationer – med byte av delar och tillbehör – av skador som uppkommit vid normal körning. Även brännare och vindrutetorkare byts ut i samband med de periodiska underhållen eller när det krävs för att garantera trafiksäkerheten. Reparation av skador som uppstått vid kollision eller på grund av övriga externa faktorer omfattas inte av serviceavtalet.

Avtalets omfattning kan utökas enligt behov med exempelvis en ersättningsbil under service-tiden och säsongbyte av däck

Tjänsten för ersättningsbil

Tjänsten för ersättningsbil kan inkluderas som en del av Kia-serviceavtalet för att mycket förmånligt säkerställa tillgången till ersättningsbil under service-tiden. Ersättningsbilen finns alltid till hands när du för din vanliga bil för reparation eller för periodisk service (ej kollisionsskador) till någon auktoriserad Kia-verkstad.

I det superförmånliga dagspriset ingår även bränsle och försäkringar, och din ersättningsbil är alltid i nyskick.

Periodiskt underhåll samt normala reparationer av delar och tillbehör ingår.

Serviceavtalet omfattar periodiskt underhåll enligt bilens underhållsplan samt reparationer – med byte av delar och tillbehör – av skador som uppkommit vid normal körning. Även brännare, vindrutetorkare, vätskor och oljor byts ut vid behov, antingen i samband med de periodiska underhållen eller när det krävs för att garantera trafiksäkerheten.

Vill du lägga till tjänsten för ersättningsbil eller säsongbyte av däck i serviceavtalet?

Avtalets omfattning kan enkelt utökas vid behov med t.ex. en ersättningsbil under service-tiden och säsongbyte av däck. Om du väljer tjänsten för ersättningsbil får du alltid mycket förmånligt en ersättningsbil i nyskick att använda under tiden din vanliga bil genomgår periodisk service eller reparation av fel som uppstått vid normal körning. I det superförmånliga dagspriset ingår även bränsle och försäkringar. Om du väljer tjänsten för däckbyte får du förutom säsongbyte till sommar- respektive vinterdäck även en plats att förvara dessa på.

Kia-serviceavtalet innehåller:

  • Periodisk service enligt underhållsplan
  • Reparationer av skador som uppkommit vid normal körning och på grund av naturligt slitage
  • Service av tilläggsdelar som är specifikt prissatta i avtalet och blivit i behov av reparations- eller underhållsåtgärder vid korrekt köranvändning och på grund av naturligt slitage
  • Primärunderhåll
  • Periodiskt underhåll antingen vartannat år eller vid 30 000 km, ifall det i avtalet är antecknat att den årliga körsträckan är 20 000 km eller mindre.
  • Underhåll av luftkonditionering vid behov, högst vartannat år
  • Kia 24h-vägtjänst tills serviceavtalet utgår eller sägs upp
Ladda ner broschyr

Ladda ner prislista

Du kommer väl ihåg tilläggstjänsterna?

Om du önskar kan du göra vardagen ännu enklare genom att utöka Kia-serviceavtalet med följande tilläggstjänster:

  • Ersättningsbil under service-tiden
  • Säsongbyte av däck
  • Förvaring av sommar- och vinterdäck

Bilförsäljare