Är det värt att teckna kaskoförsäkring?

Bilförsäkring är en viktig att ha inför obehagliga situationer. Bilförsäkring består av två olika typer av försäkringar: obligatorisk trafikförsäkring för alla fordon och frivillig kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen täcker all personskada och egendomsskada på den oskyldiga parten. Dessutom finns det dock olika totalförsäkringar som består av flera olika försäkringar. De ersätter skadan även när skadan är självförvållad. Omfattande bilförsäkring ger sinnesro och en känsla av trygghet för att äga en bil.

Kaskoförsäkringen ersätter ett brett spektrum av skador, såsom stötar på parkeringen och skador orsakade av vandalism eller stöld. Kaskoförsäkring ger också skydd mot djur- och glasskador. Alla ovanstående skador är sådana som är svåra att förutse i förväg och utan försäkring är de vanligtvis också dyra. När du väljer kaskoförsäkring kan du också välja självrisken som passar dig. Självrisken är dock vanligtvis bara några hundra euro, vilket blir betydligt billigare än de faktiska reparationskostnaderna.

När du överväger en kaskoförsäkring som passar dig är det bra att ta hänsyn till din egen risktolerans, bilens värde, det vill säga bilens ålder, skick och körda kilometrar. När du köper en ny bil är det värt att välja ett omfattande kasko, men för en begagnad lite äldre bil kan ett delkasko mycket väl räcka.

Fennias försäkringsförmån

Vi erbjuder dig en stor försäkringsförmån från Fennia när du köper en begagnad eller ny bil av oss! Försäkringsförmånen gäller för kaskoförsäkring, vilket också kräver att man tecknar trafikförsäkring från Fennia. Från försäkringsförmånerna kan du välja antingen den omfattande Fennia Kasko för 290 euro eller Premium Kasko för 390 euro. Erbjudandet gäller för privatkunder under det första året fram till 31.8.2021.

Kollisionspreparationer

Vid obehagliga situationer är det bra att veta att MB-Mobile service utför krockreparationer för alla bilmärken. Vi sköter bland annat karossreparationer och inspektioner, samt professionellt byte av plastdelar och vindrutor. Vi samarbetar också med alla försäkringsbolag. I händelse av en olycka är det bara att lämna in en skadeanmälan och kontakta oss. Vi tar hand om allt annat åt dig!