Finansieringsleasing

Ditt fordon på avbetalning

För företag som söker de positiva fördelarna med fordonsägande i kombination med en betalning i form av ett hyreskontrakt kan finansieringsleasing vara den rätta lösningen. Finansieringsleasing innebär i princip att du leasar ett fordon genom avbetalning av fordonets marknadspris. En stor fördel med detta är att du inte behöver oroa dig för tilläggskostnader till följd av högt kilometerantal vid avtalets slut. Beroende på kontraktets typ betalas fordonet av månadsvis med en på förhand specificerad summa. Alternativt kan en mindre månadssumma betalas, mot att en så kallad ballongbetalning görs vid kontraktets slut.

Ta väl hand om din leasade bil – Det lönar sig!

Ifall bilen har tagits väl om hand av ditt företag belönas du vid avtalets slut. Om bilens överenskomna andrahandsvärde vid kontraktets slut är högre än avtalat förtjänar ditt företag en del av bilens försäljningssumma. Bilen återlämnas till oss, och vi sköter försäljningen. Ifall ditt företag önskar behålla fordonet kan leasingkontraktet självklart förlängas!

Ta kontakt

Du kan skicka en kontaktbegäran genom att fylla i detta kontaktformulär så återkommer vi snarast möjligast.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? .Bekanta dig med våra principer för dataskydd

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bilförsäljare Karleby