Bilaffär MB-Mobile Finlands tillväxtföretag 2021!

Vi kan stolt berätta att vi hör till ett av Finlands tillväxtföretag! Vi tilldelades Kauppalehtis Tillväxt-certifikat, som är ett konkret bevis på att bygga ett framgångsrikt företag. Certifikatet beviljas företag som har lyckats överskrida branschens traditionella genomsnittliga tillväxttakt med minst 10% under tre följande år.

För oss är omsorg och en bra kundupplevelse de viktigaste hörnstenarna i tillväxten som vi investerar i vårt dagliga arbete. Tillväxten har också stöttats av de olika möjligheter som digitaliseringen medför, som vi har utnyttjat i företagets verksamhet i mer än 4 år. Tack för certifieringen till vårt fantastiska MB-Mobile-team i Karleby och Esbo.