Värderingar

Vad betyder att en bilförsäljare bryr sig om sin kund och baserat på vilka värderingar gör vi bilhandel? Att bry sig betyder en helhet byggd på flera aspekter. Den består av ansvar, ärlighet, respekt och engagemang. Av denna anledning fortsätter MB-Mobile tillväxt.

Ansvar

Vi tar vårt ansvar och är redo att hjälpa både före och efter handeln. Kunden kan känna sig trygg när han köper bil från oss eller vi utför bilservice. Vi menar allvar med att skapa bra kundupplevelser som man kommer ihåg positivt under lång tid.

Respekt

Vi vet att köp av bil vanligtvis är ett stort och viktigt inköp. Att välja en ny bil är inte alltid en lätt uppgift. Vi respekterar våra kunder och vill möta de olika ständigt ändrade behoven hos våra kunder. Vi lyssnar på kunden och erbjuder honom bilmärken och modeller som uppfyller hans behov och önskemål.

Ärlighet

Vi är alltid öppna och ärliga. Detta gör det lättare för dig som kund att veta vad du kan förvänta dig av bilaffär hos oss. När du köper en begagnad bil från oss kan du vara säker på att den har inspekterats noggrant.

Engagemang

Vi strävar efter att ständigt förbättra kundupplevelsen och vi strävar efter att erbjuda kunden lite mer än kunden kan förvänta sig av oss vid varje möte. Vårt mål är att ständigt utvecklas.