Kuluttajasuoja & autoliikkeen virhevastuu – Osa turvallista autokauppaa

Haluamme tarjota rehellistä ja luotettavaa palvelua, jonka vuoksi haluamme muistuttaa autoliikkeen virhevastuusta uusien ja käytettyjen autojen kohdalla, sekä siitä miten uuden auton takuu eroaa virhevastuusta. Kuluttajasuoja autokaupassa on tarkoitettu erityisesti asiakkaiden suojaksi.

Autoliikkeen virhevastuu

Koska virheitä voi sattua kaikille, myös autoliikkeillä on virhevastuu. Virhe arvioidaan lain mukaan sillä tavalla, että ”tavaran tulee olla lajiltaan, määrältään ja laadultaan, sekä muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Ostaja ei kuitenkaan voi sanoa virheeksi jotain sellaista, mistä hänen voi olettaa tienneen jo kauppaa tehtäessä, eikä virheenä pidetä tuotteen normaalia kulumista.” – Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Käytettyjen autojen virhevastuu

Valitsemme aina vaihtoautomme huolellisesti muun muassa auton kunnon, huoltohistorian, ajokilometrien, sekä auton iän mukaan. Virhevastuu on kuitenkin suojaamassa autoliikkeen asiakkaita ja auttaa muun muassa silloin, ”Jos auto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ennen kaupantekoa ja tiedot ovat vaikuttaneet kauppaan. Tai ”tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajan oli perusteltua edellyttää tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen.” – Kilpailu- ja kuluttajavirasto  

Kuuden kuukauden virheolettamassa auton virheellisyyttä arvioidaan sillä perusteella, minkälainen se oli silloin, kun se luovutettiin ostajalle. Myyjä on vastuussa virheestä, mikäli autossa on ollut virhe luovutushetkellä, vaikka se tulisi ilmi vasta myöhemmin. Kuluttajan on kuitenkin osattava osoittaa, että virhe on ollut autossa jo luovutushetkellä. Kuuden kuukauden virheolettamaa ei voida soveltaa, mikäli autoa on kohdeltu väärin tai kyseessä on auton normaali kuluminen.

Virhevastuulle ei kuitenkaan ole lain mukaan säädetty takarajaa. Se määräytyy sen perusteella, mikä on auton oletettava kestämisaika. Siihen vaikuttavat esimerkiksi auton ajokilometrit ja se, miten autoa huolletaan ja hoidetaan, sekä se miten ja missä autoa käytetään.

Takuulla tarkoitetaan vapaaehtoista lisäetua, jota ei pidä sekoittaa virhevastuuseen. Takuun myöntää joko myyjä, valmistaja tai maahantuoja, joka vastaa auton toiminnasta ja ominaisuuksista takuusitoumuksessa ilmoitetun ajan.

Voit lukea lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraton sivuilta.