Auton vakuuttaminen – Tärkeää ennakointia vai täysin turhaa?

Auton vakuuttaminen on tärkeää ennakointia vahingon sattumisen varalle. Äkillisen vahingon aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen, jonka vuoksi kattavan autovakuutuksen valitseminen tuo turvallisuuden ja rauhallisuuden tunnetta. Kaikille ajoneuvon omistajille pakollinen liikennevakuutus kattaa kaikki henkilövahingot, mutta vain syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja.

Kaskovakuutus

Sen lisäksi on olemassa myös vapaaehtoinen kaskovakuutus, joka korvaa vahinkoja laajemmin, myös silloin kun onnettomuuden aiheuttajana olet sinä itse. Kaskovakuutus muodostuu useista erilaisista vakuutuksista, jotka korvaavat erilaisia vahinkoja. Sen voi valita erikokoisina kokonaisuuksina pienemmästä suurempaan kaskoon oman tarpeen mukaan. Myös omavastuuseen ja sen laajuuteen voi itse vaikuttaa. Vakuutusta miettiessä on tärkeää huomioida auton arvo, ikä ja oma riskinsietokyky.

Kaskosta on apua liikenteessä kolarin sattuessa, mutta se korvaa myös esimerkiksi parkkipaikalla tapahtuneita kolhuja, ilkivallan tai varkauden aiheuttamia tuhoja, sekä eläin- ja lasivahinkoja. Riippuen kaskon laajuudesta, siitä voi olla apua myös monessa muussa tilanteessa, mitä ei välttämättä tule heti huomioitua. Erilaisiin vaihtoehtoihin kannattaakin perehtyä tarkasti vakuutusta valittaessa.